Oferta:

Wykonujemy:

Ponadto wykonujemy:

Świadectwa charakterystyki energetycznej:

  • lokali mieszkalnych
  • budynków jednorodzinnych
  • budynków wielorodzinnych
  • budynków usługowych
  • budynków przemysłowych

Charakterystyki energetyczne:

  • potrzebne na etapie projektowania budynku, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę

Wyżej wymienione usługi wykonywane są na podstawie kompletnej dokumentacji technicznej budynku/lokalu, oraz wizji lokalnej stwierdzającej zgodność dokumentacji ze stanem rzeczywistym. W przypadku braku dokumentacji wykonujemy fachowo inwentaryzację budowlaną i instalacyjną obiektu, oraz zbieramy niezbędne informacje od zleceniodawcy.

Koszt świadectwa zawsze ustalany jest indywidualnie dla każdego obiektu, a jego wielkość uzależniona jest od rodzaju i wielości budynku, a przede wszystkim od kompletności dokumentacji technicznej i ewentualnej konieczności wykonania inwentaryzacji.

Obliczanie współczynników wyrównawczych do indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych:

  • potrzebne przy sprawiedliwym podziale kosztów ogrzewania uzależnionym od położenia lokalu w budynku ( strona świata, ilość przegród zewnętrznych, podłoga na gruncie, strop nad nieogrzewaną piwnicą, ostatnia kondygnacja)

Projekty architektoniczne dociepleń budynków i kolorystyk

  • na podstawie wykonanych przez firmę obliczeń wielkości współczynnika przenikania ciepła przegrody pomiędzy przestrzenią ogrzewaną i stroną zewnętrzną.
  • Na podstawie istniejącego audytu energetycznego.

Adaptacje projektów gotowych domów jednorodzinnych

Dodatkowe informacje:


Doradztwo Energetyczne | Certyfikat Energetyczny | Audyt Energetyczny - Gdańsk